Denna sidan drivs med hjälp av pengar från reklamintäkter. Stäng gärna av adblock om du vill stödja siten!

Om NHLbettingblog:

NHLbettingblog grundades 2013 med tanken av att dela med mig av mina speltips och tankar kring NHL på en hobbynivå. Det har varit många år med gröna siffror och härliga minnen på både NHL och i chatten.

Genom åren har sidan vuxit och idag är NHLbettingblog den största NHLbettingbloggen på nätet och även en av de största bettingsidorna. Jag ger fortfarnade ut tips gratis och har kul när jag driver sidan men det är inte längre någon hobbynivå. Genom tävlingar och bra NHL tips så har en bra grundskara av följare skapats och en härlig gemenskap på både sidan och i chatten (välkomna in förövrigt).

Inför 17/18 har sidan byggts om till en mer enkel och clean design. Tanken med det hela för att det ska bli mer enkelt att navigera genom sidan. Det har även tagits in stora profiler för att ge ut bra speltips inom olika sporter och områden. Detta ger sidan en större bredd inom området betting och tips även om fokuset fortfarande i grund och botten ligger på NHL.

Frågor:

Har ni frågor, ideér, sugna på att börja reka på sidan eller något annat att ta upp? Maila till nhlbettingblog@gmail.com

Frågor kring tävlingar? Maila tavlingnb@gmail.com

Samarbeten:

Sugen på annonsplatser eller samarbetsförlsag? Maila nhlbettingblog@gmail.com


About NHLbettingblog:

NHLbettingblog was founded in 2013 with the idea of sharing my betting tips and thoughts about NHL at a hobby level. There have been many years of green numbers and lovely memories on both NHL and in the chat

Over the years, the site has grown and today NHLbettingblog is the largest NHLbetting blog online and also one of the biggest betting sites. I still give out betting tips for free and have fun while driving the site but its no longer at a hobby level. Through competitions and good NHL tips, a good companion of followers has been created and a wonderful community on both the site and the chat (welcome by the way).

Prior to 17/18, the page has been transformed into a more simple and clean design. The thought of it all makes it easier to navigate through the page. It has also been taken in some large profiles to provide good betting tips in varioius sports and areas. This gives the site a wider range in the field of betting and tips, although the focus is still on the NHL.

Questions:

Do you have any questions, ideas, want to give out bettingtips on the site or something else to take up? Mail to nhlbettingblog@gmail.com

Questions about competitions on the site? Mail to tavlingnb@gmail.com

For business inquiries:

Looking for advertisements or partnerships? Mail to nhlbettingblog@gmail.com